Concert of graduating students in May 2010

So after some time, I finally managed to approach the end of the second piano cycle at the ZUŠ in Valašské Meziříčí. I attended piano lessons there for more than ten years.
So after a long time, I entered well known hall, and found there unknown people and unfortunatelly totally new piano. I say unfortunatelly, because I wasn’t accustomed to it at all. I allso didn’t know, that I would perform as the last player. Simply great:-)

But eventually, all went well and I graduated successfully..I’ll certainly continue playing piano, but currently I’m not sure where and how, because noone have discovered third cycle yet. But I won’t give it up.

What did I actually play?:

  • Frédéric Chopin – nocturno cis mol
  • my own improvisation
  • Petr Bazala – tocata

I’m curious about your opinions, criticism etc., so feel free and let them sound via comments. I highly appreciate your words..

I wish you enjoyable listening.

Concert of graduating students – May 2010[audio:http://vojta.polasek.info/wp-content/uploads/2010/09/absolvak_2010.mp3|titles=concert of graduating students – May 2010]

1 thought on “Concert of graduating students in May 2010

  1. inka

    Teší ma, že táto stránka dostala opäť novú tvár, čo je nesmierne obdivuhodné. Rovnako tak aj tvoja hra na klavír. Zo subjektívneho hľadiska môžem konštatovať, že mám naozaj radosť z hudby, ktorú si nám týmto spôsobom sprostredkoval. Hoci som v dávnych časoch aj ja hrala na klavír, nie som taký odborník, aby som si mohla dovoliť hodnotiť konkrétne skutočnosti v daných skladbách. No pre mňa je to v každom prípade príjemný umelecký zážitok, i keď som sa zatiaľ tvojho koncertu nemala možnosť zúčastniť. Preto môžem len vyjadriť obdiv a to sa netýka iba absolventského koncertu, ale všetkého, čo som si mala možnosť od teba vypočuť. Nie je to ani fráza, ani akési lichotenie či niečo podobné, len som presvedčená o tom, že hudba je čosi, čo umožní človeku preniknúť do duše ostatných a zároveň ponúknuť aj niečo zo seba. Prajem všetko dobré a veľa úspechov.

Comments are closed.